Event:                 Moree GC Mens Open

No of Players:    106

Sponsor:              Campbells Fuel Service

A Grade Gross Winner: Tim Murray                                         73 C/B

A Grade Gross Runner up: Josh Wilson                                         73

B Grade Gross Winner:  John Wilde                                           82

B Grade Gross Runner Up: Philip Burey                                       87

C Grade Gross Winner:  Matt Crozier                                       92

C Grade Gross Runner up: Rhys Devney                                      93

A Grade Nett Winner:  Josh Brown                                         72 C/B

A Grade Nett Runner up: Daniel Taunton                                72

B Grade Nett Winner:  David Chomley                                 69

B Grade Nett Runner up:  Mark Carrigan                               72

C Grade Nett Winner:  Lucas Swan                                68

C Grade Nett Runner up:  Gerard Carrigan                               71

Best Nett Visitor Score: Joshua Rosso                                     74 Nett

Ball Comp:     77   net or better

1ST                               Mark Guinney                      3.48 mtrs

7TH:                             Joshua Rosso                                     1.80 mtrs

13TH:                           Peter Taylor                                   2.38 mtrs

17TH:                           Joshua Rosso                                     2.78 mtrs

Long Drive   A Grade                   Joshua Rosso

                         B Grade                  Brent McDonald

                         C Grade                   Morgan Albert